25 Nisan 2024 / 16 Şevval 1445

Ali İmran Suresi / 16-17.Ayetler

(O takvâ sahipleri) “Ey Rabbimiz! Biz gerçekten iman ettik, artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru.” deyip sabredenler, (imanlarında, söz, niyet ve işlerinde) doğruluk gösterenler, (Allah’a) itaat ederek boyun eğenler, infak eden (O’nun rızası için mallarını sarfeden)ler ve seher vakitlerinde (dua edip) mağfiret dileyenlerdir.
Ali İmran Suresi / 16-17.Ayetler