23 Nisan 2024 / 14 Şevval 1445

Kur’ân-ı Kerîm’den mesajlar

Kulluk

Rabbiniz buyurdu ki: “Bana dua edin, (isteyin) size karşılık ver(ip duanızı kabul ed)eyim. Çünkü bana…

Has

O halde kâfirlerin hoşuna gitmese de dîni yalnız Allah’a has kılarak O’na dua (ve ibadet)…

Bilen

Yoksa o (sadece sıkıntıda iken dua eden kimse) hiç âhiret(in dehşetin) den korkan ve Rabbinin…

İmtihan

İnsana bir zarar dokunduğu zaman, bize dua eder. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet (bolluk ve…

Sığ

Yahut darda kalmışın, dua ettiği zaman isteğini karşılayan, kötülüğü/zararı aç(ıp gider)en ve sizi yeryüzünde hükümdarlar…

Rehber

Ve onlar ki: “Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözler(imizin) nuru (olacak iyi insanlar) lütfet…

Apaçık ayet

İşte biz onu (Kur’an’ı) böyle apaçık âyetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah (kullarının niyet ve amellerine…

Gizli

Sesini (duada) yükseltsen (de yükseltmesen) de (O’na göre birdir), çünkü O, gizliyi de, gizlinin gizlisini…

Ses

De ki: “İster ‘Allah’ diye dua edin, ister ‘Rahmân’ diye; hangisi ile dua etseniz, nihayet…