18 Mayıs 2024 / 10 Zilkade 1445

Dostluk ve Kardeşlik Adabı

“İslâm’da Dostluk ve Kardeşlik Âdâbı” Kitabı Bizleri
Allah İçin Sevenlerden Olmaya Çağırıyor

Bugünlerde hem İslam âlemi hem de tüm insanlık olarak en çok ihtiyacımız olan şey gerçek “dostluk ve kardeşlik”… Peki gerçek dostluk ve kardeşlik nasıl olur?  Cevabı yüce dinimiz İslam’da…

Prof. Dr. M. Es’ad Coşan (Rhadostluk ve kardeşlik adabaı kitabı

),  İmam Gazzâlî’nin “İhyâu Ulûmi’d-Dîn” kitabının bir bölümünden tercüme ederek hazırladığı “İslam’da Dostluk ve Kardeşlik Âdâbı” kitabında Kur’an ve sünnet ışığında dostluğun ve kardeşliğin faziletlerini anlatıyor, bizlere yol gösteriyor, zaman zaman da uyarıyor.

Kitabın içeriğini; Prof. Dr. M. Es’ad Coşan (Rha) önsözde yer alan
Çeşitli halk tabakalarıyla ülfet, kardeşlik, arkadaşlık etmenin ve iyi geçinmenin âdâbına dair kitap… Ehemmiyeti ve güzelliği sebebiyle tercemesine girişilmiş ve Arapça aslına ve ilmî usûle tam sadakatle terceme edilmeğe çalışılmıştır” sözleriyle özetliyor.

Prof. Dr. M. Es’ad Coşan (Rha) kitabına başlarken;
“Müslümanların birbirlerini Allah için sevmesi ve O’nun yolunda  kardeş olması, Allah’a yaklaştırıcı amellerin en üstünü ve âdet tarzındaki ibadetlerden elde edilen faydaların  en hoşudur; fakat onun birçok şartları  vardır ki; dostluk edenler ancak onlar mevcut olunca  “Allah için sevenler” zümresine girer. Yine onun birçok  hukuku (mecburiyetleri) olup kardeşlik ancak onlara uymakla şeytanın vesveselerinden ve bulanıklık şaibelerinden arınabilir; dostluğun o haklarını yerine getirmekle Allah’a tam olarak yaklaşılır ve onlara riayet etmekle yüce derecelere  nail olunur” diyor.

Ve sonrasında da adım adım, ince ince Allah yolundaki dostluğun faziletini, arkadaşlık hukukunu, bir Müslümanın akrabalık, komşuluk gibi çeşitli nedenlerle bağlantılı olduğu kimselerle geçinmesinin yollarını, hassasiyetlerini anlatıyor.

Kitabın sonunda yer alan ve bütün kitabın özeti niteliğindeki hatime ise her bir Müslümanın mutlaka okuması gereken kıymetli tavsiyeler, nasihatlar, uyarılar içeriyor.

Yaşamı boyunca sözleri, davranışları, nasihatları ile bizleri Rabbimizi hakkıyla anlayabilmek, kulluğumuz güzelleştirebilmek, Peygamber Efendimiz (SAV)’e layık ümmet olabilmek için Prof. Dr. M. Es’ad Coşan (Rha) eserleriyle de bizlere yol göstermeye devam ediyor.

Server Yayınları’ndan çıkan “İslam’da Dostluk ve Kardeşlik Âdâbı” kitabı;
“Allah için birbirini seven, ahbablık eden iki kişiden, arkadaşına beslediği sevgisi daha çok olan, Allah yanında daha makbul olur, daha çok sevilir” müjdesine nail olmak  isteyen herkes için bir rehber niteliğinde…
Peygamber Efendimizin (sav) “Mü’min; geçinen, geçinilebilen bir kimsedir. Kimseyle dostluk ve ülfet etmeyen, kendisiyle de dostluk edilemeyen kişide hiçbir hayır yoktur.” Hadis-i şerifi de dostluğun kıymetini, önemini bizlere bir kez daha hatırlatıyor.

Kitapta karşılıklı sayfalarda; soldaki sayfada çeviri metin, sağdaki sayfada ise Arapça asıl metin yer alıyor. Kitap, bilgilenmek isteyenlerin yanı sıra, asıl metni görmek ve tercüme teknikleri çalışmak isteyenler için de oldukça faydalı bir kaynak… İmam Gazzâlî’nin İhya kitabının 2. cildinin 5. kitabını oluşturan Kitâbu Âdâbi’l Ülfet isimli bölümün çevirisi olan kitabı dostluk duygularının uyanmasına, kuvvetlenmesine ve/veya yeniden düzenlenmesine vesile olması dileğiyle tüm okurlara tavsiye ederiz.

Kevser Deveci