23 Temmuz 2024 / 16 Muharrem 1446

Dualarımız Çok Kıymetli

İlahiyatçı Hayriye Kaliç Taşkan – 

İstemek, çağırmak, yalvarmak, sığınmak, niyaz etmek, kul olduğunu bilmek ve sonsuz kudret sahibine yönelmek, dua etmek Allah katında çok kıymetlidir.

Kulun en samimi, içten duygularıyla rabbine sığınması, Allah’ın yüceliği karşısında acizliğini itiraf ederek rabbinin lütfunu, yardımını, affını, ihsanını dilemesidir dua. Allah’ın büyüklüğünü dile getirme O’na yalvarma, hamd etme, şükretme, övme, sevgi ve saygıyı sunma ifadesidir. Hiçbir şekil, zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın Yaratıcısıyla beraber olmasıdır.

Şayet kul, kulluğunun farkına vararak nereye yöneleceğini bilir, Rabbine güvenir ve ondan yardım isterse Allah da bu kulundan razı olarak karşılığını burada yahut öbür dünyada muhakkak verir. Öyle ki insan, ahirette kendisine verilen şaşırtıcı lütuf ve ikramların sebebinin dünya hayatında kabul edilmediğini düşündüğü dualarının karşılığı olduğunu öğrendiğinde, ettiği duaların hepsinin karşılıkları ahirete kalmış olsaydı diye hayıflanacaktır.

Dua kulluğun özüdür.

Rabbimizin bana dua edin ki duanıza icabet edeyim davetine icabet etmektir. Kulluk için yaratılmış olan insanın kulluğunu gösterme imkanıdır. Allah ile insan arasında iletişimdir. Rabbine samimi olarak yaklaşması, hâlini arz etmesi, ihtiyacını dile getirmesi ve gidecek başka bir kapının olmadığının şuuruyla teslim olmasıdır. 

İnsan ile Allah arasında bu irtibat diğer ibadetlerde olduğu gibi zaman ve mekan ile sınırlanmış değildir.

“Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler. Rabbimiz Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz bizi cehennem azabından koru” ayeti bize her hal ve durumda duanın mümkün olduğunun en güzel örneklerindendir.

Hayat boyunca pek çok durumla karşı karşıya gelinir. Zaman zaman rahmetle zaman zaman mihnetle karşılaşılır. Kimileri mutluluk, huzur, sağlık, çeşitli nimetler, mallar,  evlatlar gibi şükür sebebi olurken bazen de dünyanın sıkıntıları art arda gelebilir ve üstesinden gelinemeyecek diye düşünülen sorunlarla baş başa kalınabilir. Nihayet dünya hayatı cennet değil bazen şükürle bazen sabırla sınandığımız bir imtihan yeridir.

Özellikle zorlanılan anlarda Allah’a dua etme sığınma dayanma yardım isteme ihtiyacı çok daha fazla hissedilir. Yüce Allah’ın duaları kabul edeceği ümidi dua edenin hüznünü, sıkıntısını hafifletir; dayanma gücü verir. Çünkü kainatın sahibi O’dur, ol der oluverir. Sıkıntılı hallerde Rabbine yönelmeli ve duaya sarılmalıdır.

Sadece sıkıntılı hallerde değil her zaman dua edilmelidir. Geniş zamanlarda yapılan dualar dar zamanlarda imdada yetişir, sıkıntılı vakitlerde yapılan dualarının kabul edilmesini isteyenler bolluk ve ferahlık zamanlarında da dualarını çoğaltmalıdır. 

İnsanlık için en güzel örnek sevgili Peygamber (s.a.s.) Efendimizdir. Öyle ki dua, onun bütün hayatını kapsıyordu. O dua ile yatar, dua ile kalkardı ve dua tüm yaşantısında vardı. Öyleyse ey Allah’ın kulları duaya sarılın diyerek dualarımızın ne kadar  ehemmiyetli, değerli, önemli olduğunu bizlere -ümmetine- bildirdi.

Dua müminin silahıdır. Kime dua kapıları açılmış ise ona rahmet kapıları da açılmıştır. Dua başa gelen ve henüz gelmeyen belaya karşı fayda sağlar. Dua insanın dayanağı, sığınağı, Rabbi ile rabıtası, engelsiz bağlantısıdır.

Duada ısrarcı olmak gerekir. Hayatta her şeyde kanaatkar, mütevazı olmak tavsiye edilirken dualarımızda mütevazı olmamalı çok ve ısrarla, kesin ifadelerle istemeliyiz. Çünkü el açtığımız Rabbimiz kainatın sahibidir, kıymet verdiğimiz her şey O’nun kudretindendir ve Rabbimiz için herhangi bir mani, engel söz konusu değildir.

Ne istersek isteyelim, O’nun gücü dileğimizden büyüktür. Her şeye gücü yetendir. En küçük ihtiyacımızdan en büyük dediğimiz dileklerimizin karşılığını sadece Rabbimiz verebilir. 

Şüphesiz Rabbimiz son derece haya ve kerem sahibidir. Kulu O’na elini kaldırdığı zaman, O elleri boş çevirmekten haya eder, buyuruluyor.

Öyleyse kendimiz, sevdiklerimiz, anne babalarımız, evlatlarımız, ümmet-i Muhammed için, memleketimiz ve bütün insanlığın selameti için, bugünümüz, yarınımız, her günümüz için, ömürlerimizin hayırla sonuçlanması için, dünya ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz fitnelerinden korunmak, nimetlerine ermek, sıkıntılarından kurtulmak için, büyük ve küçük dediğimiz her hayırlı sonuç için dileklerimizi yerine getirebilecek yegane varlık olan Rabbimize yönelip dua edelim. 

 

 

 

1 Yorum

Cevap Yaz

Tüm alanları doldurunuz