18 Mayıs 2024 / 10 Zilkade 1445

Editörden

“Allah’ım, Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.”

Hadis-i Şerif (İbn Hanbel, Müsned, 1/259, Taberani, Mu’cemul Evsat 4. Cilt 189.)

Rabbimiz bazı zamanlara daha fazla değer yüklemiş, anlamlı kılmış. Hikmetinden sual olunmaz

Manevi duyguların yoğunluk kazandığı bu kıymetli vakitlere erişebilmenin şükrü ile nasuh tevbelerle gayretle, arınmaya ve affa mazhar olabilmek müminlerin her daim gönlündeki duygular olsa gerek.

Efendimizin Allah’ın ayı olarak nitelendirdiği Recep ayında, Rabbimizin çokça mağfirette bulunacağını belirtmiş olmaları; hürmetle, taat ve zikirlerle, dua ve yakarışlarla Rabbe yönelmeyi gerekli kılar ve her gönle affedilme ümidi aşılar. Zira Allah’ın rahmetinin gazabını geçtiğini biliriz. Öyle ki yine bu hürmete lâyık ayda, Rabbimizin bizlere hediyeler ve çokça ihsanlarda bulunduğu Regaip ve Miraç geceleri de nasiplenmek için birer fırsat olsa gerek.

“Dua” olarak seçtiğimiz Recep ayı konumuz ile feyizli ve bereketli üç aylık zaman diliminde mağfirete nail olabilmek hepimiz için muradımız.

İlk insan Âdem (as) başta olmak üzere peygamberler ve iman sahibi herkes Allah’a sığınarak, O’nunla(cc) iletişimlerini dua ile canlı tutmuşlardır. Her konuda olduğu gibi bu konuda da en güzel örnek olan Peygamber Efendimiz(sav)’in hayatına baktığımızda neredeyse duanın olmadığı yer göremeyiz. Gece, gündüz, seherlerde, giyinirken, yemeğe başlarken, sofradan kalkarken, def-i hacette, abdest alırken, doğumda, ölümde… Dua, dua, dua.

Rabbimizin dua edenlerin dualarına icabet edeceği ve imanda sebat gösterenler için kurtuluşa ereceklerinin müjdelendiği Bakara S. 186. , yine. “(Resûlüm!) De ki: “Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?” diye başlayan Furkan S. 77. Ayetlerinin tefsirini okuyarak hayatınızda zaten var olan duanın gerçek anlamını bulacağını umarız. Tabi bunun için duayı adabına uygun yapmak gerekir. Bu başlık ta bültenimizde yerini alacak. Duanın Koruyucu Ruh Sağlığı Açısından Önemi, El-Mucib Esması, Çocuk ve Dua, Duanın İyileştirici Gücü işlediğimiz konulardan bazıları.

Muhabbete erme, Hakka yakınlık bulma ayı olan bu manevi iklimde gönüllerinizdeki her hayır duanın hakkınızda en güzel şekliyle gerçekleşmesini, gönüllerinizin bundan razı, Rabbimizin de sizlerden razı olması duası ile son sözümüz Efendimiz(sav)’in olsun:

“Allah’ım! Doğu ile Batı arasını uzak kıldığın gibi benimle günahlarım arasını uzak kıl. Allah’ım! Beyaz elbisenin kirlerinden arınması gibi, sen de beni hatalardan arındır. Allah’ım! Hatalarımı su, kar ve dolu ile yıka.”(Buhârî, “Ezân” 89, r. 744 Bk. Müslim, “Cenaiz”, r.85, Nesâi, “İftitâh”, 15,r. 895, İbn Mâce, “İkâme”,1, r. 805)