18 Mayıs 2024 / 10 Zilkade 1445

Editörden

Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir.
Neml 77

Çok kutlu bir aydan, bizler için belki de mağfirete vesile olacak bir başka kutlu aya girmiş bulunuyoruz. Efendimizin(sav) sabır ayı olarak ifade ettiği bununla birlikte ahireti kazanabileceğimiz müjdeleriyle dolu Ramazan ayı, hepimiz için değerlendirilmesi gereken bir fırsat. Ne mutlu;

“Allah’ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet.”

(Tirmizi, Daavat 12)

duasına icabet olunanlara.

Bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Ramazan ayının, o mübarek Kadir gecesinde indirilmeye başlanmış olan Kur’an-ı Kerim üzerine paylaşımlarda bulunacağız bu sayımızda. “İnsan Kullanım El Kılavuzu” (Muharrem Nureddin Coşan) olarak belirtilen Kur’an-ı Kerim’imiz, içinde birçok hakikati barındırır. Dünya ve ahiret saadeti, bu kılavuzu okuyup anlamak ve tatbik etmeye gayretle elde edilecektir. Kalbimiz ile dilimiz bir olmayınca, dilin söylediğini kalp idrak etmedikçe o ibadetlerden nasıl lezzet alırız, bizim dahi lezzet alamadığımız ibadetler Allah katında ne durumdadır, hepimiz kendi içimizde verelim cevabını. Anlayınca her şey değişecek, manevi iklimin serinliği hissedilecek ve gerçek huzurun tadına varılacaktır. Zira anlamak, bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak demektir. İşaret edileni görebilmek, hakikati idrak edebilmek; manasını bilemiyorsak da Allah’ın bize nazar ettiğini düşünerek murakabe halinde olabilmek nasip olsun.

İbn Mes’ud(ra), “İlim isterseniz Kur’an-ı Kerim’i karıştırın. Çünkü evvelin ve ahirin ilmi oradadır.” der. Bu ilmin hayatında vücut bulduğu Efendimiz (sav)’in namaz kılarken, rahmet ayetleri geldiğinde Allahtan rahmet dilediğini, azap ayeti geldiğinde Allah’a sığındığını biliyoruz. Namaz sonrasında dua ettiklerini de hepimiz biliriz. Resul-i Ekrem’in duaları duamız olsun: “Allah’ım! Kur’an-ı Kerim hürmetine bana rahmet eyle, Kuran’ı bana iman, nur, hidayet ve rahmet kıl. Allah’ım! Kur’an-ı Kerim’den unuttuğum olduysa bana hatırlat, anlamadığım oldu ise anlat, gece ve gündüzde Kur’an okumayı bana nasib et, Kur’an-ı Kerim’i lehimde hüccet kıl. Ey âlemlerin Rabbi!” (Âmin)

Birbirinden kıymetli konu ve yazılarımızı istifadenize sunarak her ânı kıymetli bu vakitlerin sizler için anlam kazanıp, misilsizce karşılığını bulmanız temennisiyle…

Hoşça bakın zatınıza.