7 Aralık 2023 / 24 Cemaziyel Evvel 1445

Editörden

İnsanoğlu çok güçlü yaratılmış, aynı zamanda da zayıf ve aciz. Güç ve kudretin Allahtan olduğunu bilerek acziyetinin farkında olan, dünya ve ahiret kârı için nefsini yenebilmiş akıllı kimseler gösterdikleri teslimiyet ile huzur bulacaklardır. Hasan Tahsin Feyizli’nin ifadelerindeki anlam da bu olsa gerek: “Gerçek huzur kimin huzurunda olduğunu bilmendir.”

O huzura erebilmek için gösterilen gayretlerin Yunus’da şiir, Mevlana’da aşk, Itri’de beste, Sinan’da ise gözlerin ve dillerin inkâr edemeyeceği muhteşemlikteki eserler olarak karşımıza çıkıp her birinin ve dahi nicelerinin bir teslimiyet ürünü olduğunu söylemek doğru olur herhalde.

Tam bir ihlas ve teslim olmanın, yaptığını sırf Allah için yapmak olduğu belirtilmiştir. İbadetleri hikmetlerini düşüne düşüne yapma gayreti bizi teslimiyet yolunda hızla ilerletecektir. Hikmetini bilemesek de yapmamız gerekenler hususunda teslimiyetimizin Hac esnasında da deneneceği Maide Suresi 94. ayetinde ifade edilmiştir.

Salih amellerin Allah’a en sevgili olduğu Zilhicce ayının ilk on gününe girmiş bulunuyoruz. Her Müslümanın o kutsal yolculuğa çıkıp Rahmanın misafiri olmayı murad ettiği hele de bunun yıllarca bekledikten sonra gerçekleşiyor olması o kimseler için tarifi mümkün olmayan duygular olsa gerek.

Dünyanın farklı mekânlarından aynı amaçla gelip, farklı dillerde ancak belki de tamamen aynı duaların dillerden dökülüyor olması, herkesin yönünü ve kalbini Rabbe dönmesi ahiret provası değil midir sizce de? Bu dünyada gidilebilecek son iltica kapısıdır da aynı zamanda.

Safa ile Merve arasında koşarken Hz. Hacer olabilmek, şeytana taş atarken Hz. İbrahim, Hz. İsmail olabilmek, teslimiyet imtihanlarını başarıyla verip tertemiz vatanlarına dönmek orada bulunan bütün Müslüman kardeşlerimize nasip olsun.

“Ey Rabbimiz! İkimizi de sana teslim olanlardan kıl; soyumuzdan da sana boyun eğen(Müslüman) bir ümmet meydana getir…” ayet mealinde (Bakara/128) peygamberlerin de dualarında istedikleri mertebeye ulaşmak aşk ve şevki içimizde tazeliğini her an korusun.

“Ey Rabbimiz! Bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik ver ve bizi ateş azabından koru!”

Dualarımız Arafat’ta yapılan dualara karışsın. Hak katında itibar bulsun.

“Hac ve Teslimiyet” konulu paylaşımlarımızdan istifade etmeniz temennileriyle…