23 Temmuz 2024 / 16 Muharrem 1446

Editörden

“Ey Allah’ım; Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan’a kavuştur.” duası ile bizleri Şaban ayına ulaştıran Rabbimize şükürler olsun. Bu kıymetli günlerin maneviyatından nasiplenmek isteği ile yeni sayımızda konumuzu “Ruha Şifa Dua” olarak seçtik.

Dua, toplumun değer yargılarını, inançlarını, kültürünü yansıtan, temenniyi, teşekkür ve minneti ifade eden sözler olup, teslimiyeti, inanmışlığı ve ümidi ortaya koyar. Hayatımızın her anındadır dua. Ne güzeldir o cümleler…

Geçmişlerinin canına rahmet.

Bahtın açık olsun.

İki cihanda azîz ol.

Ocağın küllensin, bahçen güllensin.

Dua, Rabbe sesleniş ise bu o anki ruh halimizle bazen sohbet edercesine cümleler ağzımızdan dökülüp, şükredilesi nimetlerden dolayı minnettarlığımızın ifadesi olurken bazen de içinde bulunduğumuz çaresizliğin, acizliğin, elem ve kederlerin imdat bekleyen sessiz çığlıkları oluverir açılan ellerimiz karşısında.

Dua, Allah ile iletişim kurmak ise bunun en güzel örneği peygamber dualarında yer bulmuş değil midir? Yüce kitabımızda bu dualara ulaşabilmek ise başta Fatiha Suresi olmak üzere Rabbimizin kendisinden bir şeyi nasıl isteyeceğimizi öğretmiş olmasından dolayı bir kez daha el açıp can-ı gönülden teşekkür ifadeleri sunmayı gerektirir.

Merhametine sığınıp acizliğimizi ifade ederek af dilerken, umutlarımız için bereket dileriz en cömert olandan.

Tâha Suresi’nde Musa(as): “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar.” diye dua ederken İbrahim (as) da Bakara Suresi’nde: “Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et; zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.” diye yönelir Rabbine.

İlim ve irfan ehli kimseler de gönül teline dokunan ifadelerle hayatlarının her anına dâhil etmişlerdir duayı. Elbette duamıza icabet için samimiyetle, ihlas ile aşk ile yapılması çok önemlidir. Bu manada Yûnus Emre der ki:

“Cân u gönülden seversen yalvar kul Allah’a yalvar
Maksûda ermek dilersen yalvar kul Allah’a yalvar.”

Ahkaf Suresi 15. ayet-i kerimesinde, çocuk olgunluğuna ulaşıp kırk yaşına girince şöyle yakaracağı belirtilir: “Rabbim! Bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim!”

Sonsuz kudret sahibi karşısında halimizi arz ederek dua ile kurduğumuz iletişim sayesinde kendimizi daha güçlü, güvende ve huzurlu hissedeceğimiz bereketli bir Şaban ve Ramazan ayı geçirmek nasibimiz olsun.