26 Eylül 2023 / 11 Rebiül Evvel 1445

Hz. Peygamberin Liderliği

Allah (cc) bizi yeryüzüne halifesi olarak göndermiş ve en büyük payeyi vermiştir. Allah’ın halifesi olmak; Allah’ın isteklerini yeryüzünde yaşanılır kılmak için hizmet etmektir. Bu hizmeti yerine getirebilmek için önde olmak, öncü olmak, bulunduğumuz her yerden birinci dereceden kendimizi sorumlu hissetmek gereklidir.

Bunu sağlamanın yolu ise günümüz ifadesiyle lider olmaktır. Allah(cc), Resulullah(sav)de bizler için en güzel örnek olduğunu bildiriyor. Tevhid asrında; tevhidi yayma görevi lider özelliği olan mümindedir. Dolayısıyla bir lider nasıl olmalı sorusunun cevabı da elbette  Allah Resulündedir. O’nun liderlik yönüne dair anekdotlar konumuzu aydınlatacaktır.

Şöyle ki;

Lider gönüllerde taht kurandır. Tıpkı Peygamber Efendimizin, daha peygamberlik gelmeden önce el-Emin vasfıyla herkesin güvendiği, sevdiği bir şahsiyet olması gibi…

Lider, istişare edendir; grubunun fikirlerini önemseyip, onların fikirlerini gerektiğinde kendi fikrinin önüne geçirendir. Uhud Savaşı’nın karar aşamasında olduğu gibi. Sahabenin Medine dışında bir savaş yapma görüşünü, kendi görüşü olan, Medine’de kalıp, savunma savaşı yapma fikrine tercih etmesinde olduğu gibi…

Lider, ileri görüşlüdür. Hudeybiye antlaşmasında aleyhte gibi görünen şartların kısa süre sonra lehe dönmesinde olduğu gibi…

Lider, kritik noktalarda kritik yönlendirmeleri yapandır. Tıpkı Uhud Savaşı’nda 40 okçuya verdiği talimat gibi..

Lider, muhataplarını çok iyi tanıyıp, sorularına onların ihtiyaçlarına göre cevap verendir. Bana bir tavsiyede bulun diyen sahabelerinin her birine değişik cevaplar vermesinde olduğu gibi…

Lider, cömert olandır. Hz Peygamberin(sav) çok beğenen bedeviye bir koyun sürüsünü verecek kadar cömert olduğu gibi…

Lider, affedendir. Kendisine kötülük yapanlara karşı imkan bulduğunda, Mekke’nin fethinden sonra onları affetmesinde olduğu gibi…

Lider, kararlıdır. Tıpkı “Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz vallahi ben davamdan vazgeçmem.” sözündeki kararlılık gibi…

Lider, adildir. “Kızım Fatma bile olsa onun da elini keserdim.” buyruğunda olduğu gibi…

Lider, ekibindeki kişileri dinlemeyi bilir. Zira en iyi iletişim dinlemekle olur. Ashabının her derdini dinleyip, elini tutan, karşısındaki elini almadan kendisi almayan, muhatabı bakışlarını çevirmeden  kendisi çevirmeyen Efendimiz(sav) gibi…

Lider, grub üyelerine zaman ayırır. Efendimiz (sav)’in mescitte göremediği sahabesini sorup, ziyaret etmesi gibi…

Lider, her koşulda grubunun moral ve motivasyonunu yüksek tutandır. Hendek Savaşı’nda, sahabenin, korku, açlık ve ümitsizlik duygularıyla dolu olduğu anda, kayaya vurduğunda çıkan ateşlerde, o dönemin en güçlü devletlerinin ilerde Müslümanların eline geçeceğini müjdelemesinde olduğu gibi…

Lider, grubunda bulunan kişilere gereken şartlarda, gerekli müdahaleleri yapandır. Bir savaşta, tam öldüreceği sırada, kelime-i tevhid getiren kişiyi öldüren sahabesine, “Kalbini mi yardın?” diye en güzel şekilde uyarmasında olduğu gibi…

Lider, hayatının her alanıyla grubuna örnek olacak kadar güzel vasıflarla dolu olandı. Düşmanı olan Ebu Süfyan’ın , Habeşistan’a hicret eden Müslümanları teslim almak için Necaşi’nin  huzuruna gitmesi ve Necaşi’nin durumunu anlamak adına Hz.Peygamberle ilgili sorduğu sorular karşısında, Hz Peygamberi kötüleyecek sözler bulamamasında gördüğümüz gibi…

Lider, mütevazı olandır. Sahabesine bizzat hizmet etmesinde ve onlarla beraber yapılan işlere destek olmasında gördüğümüz gibi..

Lider, sadece kendi zamanına değil, kendinden sonraki zamanlara da hitap edendir. “Kardeşlerimi görseydim.” diye, biz ahir zaman ümmetinin gönlünü almasında olduğu gibi…

Lider, seven ve sevilendir. Sahabenin “Anam-babam sana feda olsun ya Rasulallah!” diye sevgilerini ifade etmelerinde olduğu gibi…

Lider, sabırlıdır. Taiften taşlanıp kovulduğunda, “Bilseler yapmazlardı.” dediği gibi…

Lider, merhametlidir. Oğlu İbrahim’i kaybettiğinde gözyaşlarında sakladığı merhamet gibi…

Lider vefalı olandır. Tıpkı vefat eden hanımı Hz Hatice’nin yakınlarına, hanımının vefatından çok sonra bile gösterdiği hürmet ve sevgide olduğu gibi… Süt annesine ve eşine ikramlarında olduğu gibi…Her hafta Kuba mescidini ziyaret etmesinde olduğu gibi…

Lider, yenilikçidir. Medine anayasasıyla ilk devlet anayasasını oluşturan Hz. Peygamber gibi…

Lider, lider yetiştirendir. “Ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız selamete kavuşursunuz.” buyruğundaki gibi… Çünkü O, her bir ashabını lider olarak yetiştirmişti.

Lider, kendine bağımlı yapmadan, Allah’a yönlendirendir. Tıpkı hicret sırasında korkan en yakın arkadaşını teskin etmek için “Üzülme, Allah bizimledir. ” demesinde olduğu gibi…

Bu cihanın ümidi olan biz ahir zaman ümmetinin, üzerimize düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirebilmek için her konuda Kuran-ı Kerim ve onun uygulayıcısı olan Hz peygamberin yönlendirmelerine ihtiyacımız olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz… Umarım en yüksek paye olan Allah’ın halifesi olma rolünü, en güzel örnek olan numune-i imtisalimizin hayatından örneklerle hayatımıza aksettirir ve sorumluluğunu yerine getirmenin rahatlığıyla Rabbimize kavuşuruz…

Saliha Yılmaz