18 Mayıs 2024 / 10 Zilkade 1445

İdeal İletişim İçin

İdeal iletişim, her insanda tecelli eden Allah’ın esmalarını hatırlamak ve gereğini yapmaktır..

İdeal İletişim İçin:

 • Nefsimize değil, sevgiye odaklanmalı.
 • Sevmeyi, sevilmeyi, sevimli olmayı öğrenmeli.
 • Hidayet cezbedecek gönül samimiyetine ulaşmaya çalışmalı.
 • Mü’min olarak ilahi bir kardeşliğe sahip olduğumuzu unutmamalı.
 • Bu İslam kardeşliği kuru lafta kalmamalı.
 • Sevgi ve dostluk bağlarımızı geliştirmeli.
 • Ayırım yapmadan herkese iyilik yapmanın, faydalı olmanın, güzel ahlakı geliştirmenin yollarını aramalı.
 • Güzel hediyelerle gönülleri hoş etmeli.
 • Fıtrattaki tevhidin, tek çözüm olduğunu bilmeli.
 • Ortak zeminleri güçlendirmeli.
 • Her şeyimiz İslam’ca olmalı.
 • Sevmemiz
  Kızmamız
  Desteklememiz
  Engellememiz
  Emrimiz veya nehyimiz
  Konuşmamız veya susmamız imani bir hakikate dayanmalı.
 • İnsanlarla ilişkilerimizde iman, idrak ve iz’anımızla hareket etmeli.
 • Hitap edilen insana en hoşuna gidecek sıfatı söylemeyi çok iyi bilmeli. Dengeli, ölçülü, güzel bir hitapla hitap etmeli.
 • İletişim engelleri olan suizan, inat, acele karar verme, ahkâm kesme, boş felsefe, kuru akıl, kibir… gibi manevi hastalıklardan şifa bulmaya çalışmalı. (Bu da sünnet-i seniyye-i nebeviyyeye sımsıkı sarılmakla mümkündür.)
 • Bizi yanlış yorumlayıp aleyhimizde bulunanlara dostluk elimizi uzatmalı, bir gün gelip birbirimizi daha iyi anlayacağımızı temenni etmeli.
 • İkazlarımız nezih ve zarif olmalı.
 • Çeşitli haksızlıklara, adi tecavüzlere ve kışkırtmalara karşı hemen sert karşılık vermemeli, karşımızdakine hatasından dönme fırsatı vermeli.
 • Muhatap dost düşman kim olursa olsun adileşmemeli.
 • Sözü ayağa düşürmeden, kavga ve kırgınlıklara yol açmadan, şu veya bu şekilde günaha girmeden, sağduyu ile hareket etmeli, ifrata gitmemeli.
 • İletişim olmadan mükemmel bir toplum olunamayacağı bilinmeli.
 • Kesintisiz ve sağlıklı iletişimin yolları üzerinde araştırmalar yapmalı.
 • Yüce Yaratıcımızdan gönüllerimizi sevgiyle birbirine kenetlemesini niyaz etmeli.
Muhlise Umay