13 Haziran 2024 / 6 Zilhicce 1445

MİRAC

Bir gece yürüyüşle mebde alan yolculuk…

Yürüyüş dedim ama her adımı bir ufuk.

Peygamberler bineği, sırtında kutlu yolcu

Melek rehberliğinde bir gece ufuk ufuk

Başladı mucizeye nemâ katan yolculuk.

 

Bir yer Mescid-i Aksâ, bir yer Mescid-i Harâm;

İkisinde de sembol secdedeki Hakk’a râm…

Havsalama sığmayan o ulvî temâşâdan

Bir melek, ulvî binek ve peygamber Hakk’a râm

Menzil: Mescid-i Aksâ, Meâb: Mescid-i Harâm.

 

Beytü’l Makdis son durak arzın kâşânesinde.

Yüce Rasûl, bu kutlu seyrin miyânesinde

Peygamberler, ardında saf saf namaza durmuş.

Hepsi tevhid konuşur sözün miyânesinde.

Arşa sülûk görünür arzın kâşânesinde.

 

İki kap getirilir ona manayı haiz.

Biri fıtrata remîz, biri dalâletten iz.

Şaraptan yüz çevirir. Süte uzanır eli.

Cebrail’in hamdinde belirir müjde iz iz:

Yöneltildin fıtrata, süttür fıtratı hâiz.

 

Semânın kapıları açılır perde perde.

Her katta bir peygamber ona selam eder de

Ulaşır fânî ilmin son bulduğu ağaca.

Mükevvenâtın işi o ağaca gider de

Sidretü’l Münteha’da sır olur perde perde.

 

Yeşil bir ipek döşek şimdi ufku kaplıyor.

Gül kokulu Nebî’yi üstünde ağırlıyor.

Cebrâil rehberliği son buluyor burada.

Yeşil bir ipek döşek Nebî’yi ağırlıyor.

Şimdi Rabbânî sükût bütün ufku kaplıyor.

 

Fânînin mefkûresi anca buraya kadar.

O makâm-ı kurbiyet gayret için bir medar.

Aşk bahrinin en güzel incisini çıkarmak,

İmanın saf tadını almak için bir medar.

Kalemin isti’dâdı anca buraya kadar!..

 

Zehra Akın