7 Aralık 2023 / 24 Cemaziyel Evvel 1445

Mobil Devlete Geçiş Nedir ve Nasıl Uygulanmalı?- 2

Gelişen teknoloji ile birlikte vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini göz önünde bulunduran bir devletin, başarılı olabilmek için mobil devlet hizmetlerini planlı ve stratejik bir yaklaşım ile artırması kaçınılmazdır. Mobil devlete kapsamlı bir şekilde geçmek için öncelikle iki sınıfa ayırdığımız önümüzdeki engelleri kaldırmalıyız.

Yapılanmaya yönelik engeller:

-Mobil devlet stratejisinin olmaması

-E-devlet servislerinin mobil platforma taşınması konusunda yetersizlik

-Mobil devlet konusunda devlet kurumları arasında ortak çalışma yürütebilecek bir platformun olmaması

-Kamunun ve özel sektörün, mobil devlet konusunda verimli bir işbirliği gerçekleştirememesi

-Şimdiye kadar geliştirilen uygulamaların ve hizmetlerin çoğunlukla enformasyon ve sorgulama hizmetleri şeklinde sunulmuş olması, belirtilen nedenler yüzünden yeterince gelişmemiş olması.

Altyapıya yönelik engeller:

-Teknolojik altyapının ve yaygın mobil cihaz kullanımı potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlayacak planlamaların yapılmaması

-Teknolojik altyapının, mobil devletin potansiyelini gerçekleştirebilecek düzeyde olmasına rağmen kurumsal ve yasal yapıların dönüşümünün yavaş ilerlemesi.

Bu engeller ortadan kaldırıldıktan sonra başarılı bir şekilde mobil devlet uygulamasına geçmek için gerekli stratejik yaklaşımın ana noktaları ise şunlardır:

-Tüm paydaşları aynı strateji etrafında toplamak

-Ulaşılabilir hedefler belirleyip önceden planlamak

-Yerel şartları ve ihtiyaçları analiz etmek

-Entegrasyon için planlama yapmak ve kaynakları paylaşmak

-Mevcut kaynakları ve yapıları kullanmak

-Devlet birimleri arasında işbirliği oluşturmak

-Yasal tabanı, mobil devlet stratejisine uygun hale getirmek

-Karşılıklı yarar sağlayan kamu – özel ortaklıkları aramak

Sonuç olarak, mobil devlet, kamu kurumlarının halka daha kaliteli ve modern hizmet sunabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Ülkemizde mobil devlet uygulamalarına yönelik gelişmeler kaydedilse de kamu hizmetleri ve uygulamaları alanında gerekli yeterliliğe ulaşıp yaygınlaştırmamız gerekiyor. Türkiye’nin mobil devlet teknolojilerinin ve uygulamalarının stratejik planlama ile yaygınlaştığı ve önemli bir yaklaşım olarak kabul edildiği ülkelerle aynı platformda yer alabilmesi hatta rekabet edebilmesi için bir an önce mobil devlet stratejisi üzerinde çalışılması gerekiyor.

Kaynak: Tübitak Bilim ve Teknik Aylık Popüler Bilim Dergisi Aralık 2016 Yıl 50 Sayı 589.