25 Nisan 2024 / 16 Şevval 1445

Mobil Teknolojilerinin Eğitime Etkisi ve Mobil Öğrenme

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte bireyler için zorunluluk haline gelen bilgisayar ve internet kullanımı mobil teknolojilerin de yaygınlaşmasıyla yeni bir boyut kazanmıştır.

Mobil teknolojilerin kolay ulaşılabilirlik ve taşınabilirlik özelliği sayesinde özellikle eğitim alanındaki alıştırma ve uygulama gibi öğrenme etkinlikleri sınıf ortamının dışına da taşınabilmektedir. Avuç içi bilgisayarlar, cep telefonları ve giderek kullanımı yaygınlaşan tablet bilgisayarlardan eğitim kurumlarının da desteğiyle öğrenme-öğretme süreçlerinde faydalanmak mümkündür. Bilgisayar ve internetin yaygınlaşmasıyla mobil eğitim ve uzaktan eğitim programlarına ilginin daha fazla artmasının en önemli nedenlerinden birisi bireyin zaman ve mekân olarak özgür kalmasıdır. Bireyin istediği zamanda ve yerde öğrenme sürecini başlatıp, istediği anda sürece müdahale edebilmesi gerçekten büyük kolaylık ve özgürlüktür.

Avantajları

Eğitimde araştırma çeşitliliğini, bilgi erişim eşitliğini, bireyselleştirilmiş öğrenimi, anında geri bildirimi, değerlendirme olanağını, her zaman ve her yerde öğrenmeyi, sınıfta kullanılan zamanın verimli olmasını, yerinde ve anlamlı öğrenmeyi sağlar. Formal ve informal öğrenme arasında bir bağ kurması, eğitsel kesintilerin en aza inmesini sağlaması, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere destek ve kolaylık sağlaması, öğretmenlerin rolünü; yol gösteren, rehber ve öğrenme koçu olarak değiştirmesi, öğrencileri sorgulayan, üreten, fikir geliştiren kişiler yapması, öğrenci merkezli öğrenmeyi desteklemesi, öğretmen ve öğrenciler arasındaki etkileşimi artırması, öğrenciler ve okul yönetimi arasındaki kültürel ve iletişimsel engelleri, iletişim kanallarını kullanarak azaltması da avantajları arasındadır.

Dezavantajları

Mobil teknolojilerin avantajları olduğu gibi özellikle küçük yaşlardaki çocuklara, bağımlılık derecesinde kullanımın zararları vardır. Bilim adamları, tabletlerin ve akıllı telefonların küçük çocukların sosyal ve duygusal gelişimini etkileyebileceğini söylüyor. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki çocukların zamanlarını bu gibi teknolojik cihazlar ile geçirmeleri, kişilik gelişimleri açısından olumsuz etkiler yaratmaktadır. Çocuklarına söz geçiremeyip onları günümüz teknoloji ürünleri ile susturmayı deneyen ebeveynler çocuklarının sosyal gelişimlerini köreltmektedirler.

Akademisyenlere göre olumlu ve olumsuz yönleri

Olumlu Yönleri: Öğrenmeyi desteklemesi, zaman ve mekân bağımsızlığı sunması, kullanım kolaylığı, ilgi çekici ve motive edici olması, teknoloji okuryazarlığını geliştirmesi.
Olumsuz Yönleri: Öğrenciye ve içeriğe uygun olmaması, eğitimde fırsat eşitsizliği ve yüz yüze iletişimi olumsuz etkilemesi.

Mobil Öğrenme

Bilgisayar ve mobil araçların kullanımının artmasıyla mobil öğrenmeye ilgi artmaktadır. M-öğrenmeyi e-öğrenmeye nazaran avantajlı kılan yönü, mobil cihazların kullanımının yaygın olmasıdır. M-öğrenme, öğrenmenin mobil araçlarla gerçekleştirildiği bir uzaktan eğitim modelidir. Bununla beraber m-öğrenme, bir yere bağlı olmadan içeriğe erişebilmeyi, diğer öğrenenlerle iletişim kurmayı sağlayan bir öğrenme biçimidir. M-öğrenme ortamları, mobil cihazlarla sabit bir yerde bulunmadan eğitimin mümkün olabileceğini göstermiştir. M-öğrenme, zamandan ve mekândan bağımsız olması, eğitimde fırsat eşitliği sağlaması ve öğrenci merkezli olması gibi açılardan e-öğrenme ile benzerlik göstermektedir.

Mobil Öğrenmenin Avantajları

Yaşam Boyu Öğrenme: Bilginin miktar olarak çok büyük bir hacme, değişim ve dönüşüm hızına sahip olması “Yaşam Boyu Öğrenme” kavramının önemini bir kat daha artırmıştır. Bilginin çok büyük bir hacme sahip olması onun insan zihnine kaydedilmesini güçleştirirken; çözüm, değişim kadar esnek, hızlı ve pratik araçlarla yeni bilgileri öğrenene en kolay şekilde kazandırmaktır.

Farkında Olmadan Öğrenme: Bu aşamada karşılaşılması olası diğer bir sorun da; sürekli öğretim çabalarının öğreneni bunaltmasıdır. Çözüm olarak karşımıza çıkabilecek konu “Farkında Olmadan Öğrenme” kavramını gündeme getirmektedir. Bireye yaşamın içinde, sanki yaşamın bir parçasıymış gibi gerekli mesajları ulaştırarak hem yaşam boyu öğrenmenin gerekleri yerine getirilmekte, hem de birey formal (biçimsel) bir öğrenme ortamının sıkıcı şartlarından arınarak farkında olmadan gerekli bilgileri öğrenmektedir.

İhtiyaç Anında Öğrenme: Bazı bilgilere ihtiyaç duyulmadığı zaman önem verilmez ve bu nedenle çok kolay öğrenilmez. Oysa bu bilgilere ihtiyaç anında ulaşılırsa, hem faydası daha yüksektir, hem de o anda bilginin öğrenilmesi daha kolay ve kalıcıdır.

Zaman ve Mekândan Bağımsız Öğrenme: Günümüzde bilgisayarlar ve internet aracılığı ile yapılan uzaktan eğitim çalışmaları için zaman ve mekân bağımsız denilse de tam olarak öyle olduğunu söylemek zordur. Çünkü her bilgisayarı her yere taşımak mümkün değildir. Bu nedenle tam olarak zaman ve mekândan bağımsız öğrenme, mobil cihazlar ve kablosuz erişim teknolojileri ile mümkündür.
Yer ve Şartlara Göre Ayarlanan Öğrenme: Günün herhangi bir anında veya belirli bir mevsimde ihtiyaç duyacağımız bilgiler diğerine göre farklılık gösterebilir. Aynı şekilde bulunduğumuz yer de aynı konuda farklı bilgilere ihtiyaç duymamızı gerektirebilir.

Yine mevsim veya günlük şartlara göre örneğin sıcak veya soğuk hava ile ilgili bir uyarı alıp, bunlardan nasıl korunacağımız konusunda bilgi veren bir dersi izleyebiliriz. O anda ihtiyacımız olan bir bilgi olduğu için de öğrenmesi daha kolay olup üstelik daha köklü kalıcılık sağlar.

Mobil Öğrenmenin Dezavantajları

Maliyet: Mobil cihazları kullanabilmek için öncelikle belli bir maliyet gerekir. Her birey bir mobil cihaz edinemeyebilir. Teknolojinin hızlı değişimi eski cihazlara olan desteklerin bitmesi anlamına gelir ki buda ekstra bir maliyettir.
Cihaz boyutları: Ekranların boyutları özellikle akıllı telefonlarda uzun süre okumayı zorlaştırır. Bu durum daha büyük cihazlara insanları yönlendirir bu sefer de taşımak zorlaşır.
Pil ömrü: Mobil cihazların şarj süreleri henüz çok kısıtlıdır. Bu sebeple şarjın bittiği kısımda birey cihazı şarja takmak zorunda olacağı için taşıma işi de sonlanmış olacaktır.
Mobil Öğrenmede Kullanılan Araçlar:
Sunucular: Mobil öğrenme içeriklerinin, ders materyal ve kaynaklarının depolandığı ve öğrenenlerin erişimine sunulduğu sürekli internet bağlantısına sahip ana bilgisayarlar olarak tanımlayabiliriz.
Cep Telefonları: Android, IOS ve Windows Phone gibi işletim sistemlerine sahip akıllı cep telefonları m-öğrenme faaliyetleri için kullanılabilen araçlardandır. Bu cihazlara yüklenecek uygulamalar aracılığı ile mobil öğrenme-öğretme faaliyetleri gerçekleştirilir.
Tablet Bilgisayarlar: Akıllı cep telefonlarında olduğu gibi çeşitli işletim sistemlerine sahip tabletler m-öğrenme için kullanılabilir. Bu cihazlara doğrudan yüklenebilen ya da platformun uygulama mağazalarında yayınlanan ve kullanıcıların erişimine sunulan mobil uygulamalar aracılığı ile mobil öğrenme ortamı sağlanır.

Kaynakça:http://www.birazders.com/etkt/index.php?title=Mobil_Teknolojilerinin_E%C4%9Fitime_Etkisi_ve_Mobil_%C3%96%C4%9Frenme