18 Mayıs 2024 / 10 Zilkade 1445

Ramazan’da (Kadın ve Aile, 15 Nisan-15 Mayıs 1989)

1- Mukabelelere iştirak edelim:

Bu mübarek ayın başlamasıyla evimizde ve camilerde mukabelelere başlanır. Ebu Hureyre’den; Resulullah (sav) buyuruyorlar ki: “Herhangi bir cemaat bir evde toplanıp da Kur’an-ı Kerim okur, aralarında mukabele ederlerse, kalpleri sükût bulur, rahat ederler. Allah-u Teâlâ onları kendi nezdindekiler arasında zikreder.”

2- İftarınızı yalnız yapmayınız:

Selman-ı Farisi’den rivayet edilir; Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki: “Kim Ramazan’da bir oruçluya iftar ettirirse, bir köle azat etmiş gibi sevap alır ve bütün günahları bağışlanır.

Ey Allah’ın Resulü, bizim hepimiz bir oruçluyu iftar ettirecek güçte değiliz. Resulullah buyurdular: “Allah-u Teâlâ bu sevabı, bir yudum süt veyahut bir hurma ile oruçluya iftar ettirene verir. Kim bir oruçluyu doyurursa, bu onun bütün günahlarının bağışlanmasına sebep olur.”

3- Kimsesiz ve fakirleri gözetelim:

Resulullah (sav) Efendimiz buyuruyor ki: Ancak takva sahibi olanların yemeğini ye, senin yemeğini de ancak takva sahibi olan yesin.

Bununla Peygamber Efendimiz zenginleri değil fakirleri kastediyor. Ramazan’da fakirlerin ve kimsesizlerin ihtiyaçlarını araştırıp, onlara yardım edelim.

4- Kadir Gecesi’nin kıymetini bilelim:

Rabbimiz Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğunu haber vermektedir. Hakkında müstakil olarak sûre indirilen tek gecedir. Bu geceye kıymet kazandıran hadise Kur’an’ın indirilmiş olmasıdır. “El-Hak… Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve ruh (Cebrail) Rab’lerinin izniyle, her bir iş için iner de iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır (selamet, hayır ve emniyet doludur).”

Kadir Gecesinin, Ramazan ayının hangi gecesinde rastladığı hakkında çeşitli rivayetler vardır. Bilhassa Ramazanın son on günün tek geceleri ve bilhassa 27. geceye dikkat çekilmiştir.

Hz. Ömer (ra)’dan, Resulullah buyuruyor ki: Bir kimse Ramazan ayının 27. gecesi sabaha kadar ihya ederse o benim için Ramazan ayının bütün gecelerini ihya edenlerden daha sevimlidir.

5- Sadaka-ı Fıtır:

Bayram günü bütün ailesine kâfi gelecek 24 saatlik nafakasından fazla serveti olan her Müslümanın fıtır sadakası vermesi Peygamber Efendimizin emri ile vaciptir. Hadis-i şerifte, orucu tutanın orucunu, boş ve fuhuş sözlerden temizlemek için sadaka-i fıtır lazım oldu.

6- Bayramda çocuklarımızı sevindirelim:

Ramazan Bayramı bir aylık oruçların topluca iftarının yapıldığı gündür. İslam’ın en yüce ayının hakkıyla yerine getirebilmiş olmanın şükür sevincidir. Peygamber Efendimiz (sav) bayram gecelerinde uyanık kalmanın kalp uyanıklığına vesile olduğunu beyan etmiştir.

Bu muhteşem manaların tecelli ettiği mübarek Ramazan ayında, her mü’minin kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmesi, fakirlerin yardımına koşması, çocukları sevindirmesi lazımdır ki, o büyük manalar, yaşanan hayata intikal etsin.

Saadet DİKİCİ

Kadın ve Aile Dergisi, 15 Nisan-15 Mayıs 1989.