23 Eylül 2023 / 8 Rebiül Evvel 1445

“Salihlerle Beraber Olacaksın!”

Sadık kullarla beraber olacaksın!
Doğru sözlü, doğru özlü kullarla olacaksın!
Arkadaş seçeceksin!
Temiz insanlarla arkadaş olacaksın!

Vefat etmişlerin de iyilerini seveceksin.
Neden? “Kişi sevdiğiyle beraber haşrolunacak.” Yarın ahirette, kim kimi seviyorsa onu onun yanına götürecek. Kişi sevdiğiyle beraber, yığınlanacak, harmanlanacak, haşrolacak, paketlenecek. Onun gittiği yere gönderilecek.

Kiminle nereye gitmek istiyorsan onu sev!

Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan