7 Aralık 2023 / 24 Cemaziyel Evvel 1445

Sözlerin Büyüğü Büyüklerin Sözleridir

M. Zahid Kotku ( Rha) der ki:

 • İnsanı Allah Teâlâ’ya götüren en güzel, kısa ve emin yol, ilim yoludur.
 • Hakiki ilim, gönüllere yerleşen ve hiç bir suretle tebdil ve tağyire uğramayan ve o gönüllerden, istenilen tarafa ve seçilmiş gönüllere verilen ilimdir
 • Her ilmin bir lezzeti vardır. İlmin lezzeti, ilmin şerefi kadardır. İlmin şerefi ise mâlum olan şeyin şerefi miktarıdır.
 • İlim, gencin en güzel zînetidir. Sanki o, gökteki güneş
 • Her ne kadar güzelliğe sahip de olsanız ilim öğ Çünkü ilim, zeval bulmayan güzellik üzerine güzelliktir.
 • Nefsin hevasına uymak, vebaldir ve telef olmadır. Fakat ilim öğrenme arzusu, maldır ve ş
 • İlim talep et ve edep sahibi ol. Cehaleti terket ve ecdadına hayrü’l-halef ol.
 • Bir kimse mal ve nesebi ile övünürse, biz, ancak ilim ve edebimizle iftihar ederiz. 

 

M. Es’ad Coşan (Rha) der ki:

 • Maddî, mânevî, dinî, dünyevî, uhrevî, her şeyi öğrenmek Müslümanlar için zevkli bir görev.
 • İlim olduğu zaman İslâm şuurla uygulanır, ihlas ve samimiyetle yaşanır.
 • İlimle iman sağlam olur, ibadetler hâlisâne yaşanır, sosyal hizmetler iyi yapılır.
 • İlimle kötülüklerle ciddi mücadele edilir, düşmana karşı mükemmel hazırlanılır, savaşta can-siperâne çarpışılır,
 • İlimle iman galip gelir, küfür mağlup düşer, İslâm yayılır, Müslümanların yüzü güler, yeryüzüne hayır hâkim olur.
 • İlim, Cennet yolunun nurlu işaret feneridir,
 • İlim tenhalıkta insanın enîsi, yalnızlıkta arkadaşı, halvette sohbetdaşı, İlim mü’minin darlık ve genişlikte, sıkıntı ve sevinçte kılavuzu, düşmana karşı silahı, dostlarına karşı ziyneti, diyâr-ı gurbette yakınıdır.
 • Allah ilim ile insanları yüceltir, yükseltir, cennette server eyler.
 • İslâm, sadece dinî alanlarda çalışılmasıyla yetinmez. Aksine ilmin her çeşidi ile meşgul olun-masını emir ve tavsiye eder.
 • Müslümanlar, ilmi, hak yolda ve hayra ve Allah için öğrenmeli, öğretmeli, kullanmalı, ilmî ile amil olmalı, takvayı şiar edinmeli.