25 Nisan 2024 / 16 Şevval 1445

Editörden

“Allah yolunda göç edip de sonra öldürülen veya ölenlere gelince, muhakkak ki Allah, onları en güzel rızıkla(rla) besleyecektir. Şüphesiz Allah rızık verenlerin en iyisidir.”
(El-Hac 58)

Girmiş olduğumuz yeni ayın bizlere hayırlarla gelmiş olmasını murat ediyoruz. Üzerlerimizde çok fazla hakları olan, bedenen bizlerle olmasalar da manen gönüllerimizde yaşamaya devam eden, Allah’a güzel kullukta bizlere örnek güzide şahsiyetler M. Zahit Kotku (Rha) ve M. Es’ad Coşan (Rha) hocalarımızı hicri doğum günlerinde özlemle yâd edeceğiz.

1 Safer’de dünyaya teşrif eden M. Zahid Kotku ( Rha) ömürlerini ilim yolunda harcamış ve bizleri; “İnsanı Allah Teâlâ’ya götüren en güzel, kısa ve emin yol, ilim yoludur.”, “İlim talep et ve edep sahibi ol. Cehaleti terk et ve ecdadına hayrü’l-halef ol.” cümleleri ve niceleriyle gerçek mutluluğa erişmede ilmin önemine işaretle yönlendirmişlerdir.

Dünya ve ahiretin saadetine erişebilmek için en faziletli yolları bizlere gösteren M. Zahid Kotku(rha): “Sakın cahil kalma. Cahillik bir zulmet ve bir çıkmaz. Hem de karanlık bir yoldur. Cahillik kimseye yakışmadığı gibi Müslümana hiç yakışmaz.” der. Cehaletin karanlığından Allah’a sığınırız.

Sohbet ve eserleriyle hayatlarımız aydınlanmaya devam ediyor. Şu halde, kıymetini bilenler için çok az bulunan birer siyah incidir Akra FM’deki her bir ummandan inciler sohbeti desek doğru söylemiş oluruz herhalde.

13 Safer 1439’da dünyaya teşrif eden M. Es’ad Coşan (Rha)’da ilmi, hayatına ilmek ilmek işlemiş tavsiyeleri de bu yönde olmuştur.

“İlimle iman galip gelir, küfür mağlup düşer, İslâm yayılır, Müslümanların yüzü güler, yeryüzüne hayır hâkim olur.” ve “İlim tenhalıkta insanın enîsi, yalnızlıkta arkadaşı, halvette sohbetdaşı, ilim mü’minin darlık ve genişlikte, sıkıntı ve sevinçte kılavuzu, düşmana karşı silahı, dostlarına karşı ziyneti, diyâr-ı gurbette yakınıdır.” sözleri ilme verdikleri önemi göstermeye yeterli olsa gerek.

Kendilerini; “Yüce Rabbimiz, bizi takva yolunda sırat-ı müstakimde, doğru çizgide, kendi rızası istikametinde, Resulünün izninde, muhakkik, kâmil, ârif, sâlih, edip, ulema ve sadadının peşinde gidenlerden eylesin” gibi her zaman dualarıyla da hatırlayıp, o dualarla Rabbimize yönelmeye devam edeceğiz.

Sohbetlerinden, kitaplarından ve hayatlarından kendimize dersler çıkararak, istikametimizi düzeltmede ganimet bilerek nasiplenmeyi diliyoruz.

Bizleri cehennem yollarından kurtarıp, cennet yollarını gösteren, yolumuzun sevgi yolu olduğunu söyleyen âlim ve mutasavvıf M. Zahid Kotku (Rha) ve M. Es’ad Coşan (Rha) Hocaefendileri Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle, hatim ve dualarla yâd edeceğiz inşallah.

Son cümlemiz kulaklarımızın aşina olduğu şu güzel dua cümleleri olsun: “Allah yardımcımız olsun. Allah’ın lütfuna, rahmetine çok çok ihtiyacımız var. Allah bizi sevdiği kulların zümresine dâhil eylesin. Sevdiği hallere sahip eylesin. Sevdiği duyguları, fikirleri içimize yerleştirsin. Sevdiği âdetleri, işleri, fiilleri işlettirsin. Sevdiği şekilde ömrümüzü geçirmeyi nasip etsin. Huzuruna razı olduğu bir kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin.” (Âmin)