24 Eylül 2023 / 9 Rebiül Evvel 1445

Mü’min Bal Arısına Benzer

(İnne meselel-mü’mini kemeselin-nahleh)
Mü’min bir de neye benzer: “Bal arısına benzer.”

Nahle, arı demek. Sûretün-Nahl var Kur’an-ı Kerim’de de. Allah-u Teàlâ Hazretleri arıya kabiliyet vermiş, emreylemiş: “Her ağaçtan çiçekleri dolaş da, malzemeyi topla da bal yap!” diye onu anlatan ayet var.

Yâni, “Mü’min bir arıya benzer.” Arının vasfı nedir?.. (Ekelet tayyiben) “Güzel şey yer. Çiçekten çiçeğe dolaşır, çiçeğin içine burnunu, hortumunu sokar, çiçeğin dibindeki balını çiçeğin çeker alır.” Yediği şey iyidir.77

– Bir de hocam, madem arının böyle güzel şey yediğini söyledin, bir de güzel şey yemeyen bir başka mahluk söylesene!

Söyleyeyim, arıya benzeyen bir başka mahlûk sinek. Sinek ne yapar? Leşe konar. Hadiii… Onun yediğine bak, arının yediğine bak…

(Ekelet tayyiben) “Arı hoş, güzel, temiz şey yer, (ve vadaat tayyiben) o yediğinden sonra da bal yapar. Ortaya çıkardığı, koyduğu şey de nedir? Baldır; o da güzeldir. Güzel bir şey ortaya koyar. Müslüman böyledir işte.”

Sonra? (Lem teksir) yani “Kırmaz.” Neyi kırmaz?.. Bindiği dalı, çiçeğin sapını kırmaz. Çiçek şöyle bir eğilir, arı konduğu zaman içine şöyle bir sallanır. O da memnun olur.

Arı konar çiçeğin dalına. Sapı uzun bile olsa çiçek, şöyle bir sallanır ama kırılmaz. Arı kırmaz, arı güzel yer, hoş malzeme yer, hoş malzeme çıkartır ortaya, imalâtı bal; o da hoş. Kırmaz; yâni bindiği dalı, çiçeğin sapını kırmaz. (Ve lâ tüfsid) “Bozmaz. Yâni fesâda uğratmaz, berbat etmez, kirletmez.” demek.

İşte mü’min böyledir. Ne mutlu mü’min olanlara!.. Mü’min altın gibidir. Tam altın, pırıl pırıl, her yerde, her zaman… Mü’min arı gibidir. Güzel yer, ortaya güzel eser koyar. Kırmaz, bozmaz.

Güzelleştirir. Başka hadis-i şeriflerinden hatırladığım için ben söylüyorum: Mü’min ıslahçıdır, ıslah edicidir, ıslahatçıdır. Kâfir yıkıcıdır, kırıcıdır, öldürücüdür, olay çıkartıcıdır, anarşisttir. Mü’min yapıcıdır, acıyıcıdır, affedicidir, merhamet edicidir. Ondan ülkemiz esen kalıyor. Yoksa müslümanın huyu kâfirlerin huyu olsa, karma karışık olur ortalık…

Mü’min bal arısı gibidir. Mü’min som altın gibidir. Allah bizi imandan, İslâm’dan ayırmasın…