23 Nisan 2024 / 14 Şevval 1445

Yazılım Mühendisliği

Yazılım mühendisliğinin ne olduğunu açıklamadan önce ‘yazılım nedir?’ sorusunu cevaplamak daha uygun olacaktır.

Yazılım, bütün belgeleriyle birlikte (fizibilite, yönetim, araştırma, belirtim, tasarım, geliştirme, test, bakım vb.) sunulan bilgisayar programıdır.

Yazılım mühendisliği ise belirli bir hedefe ve sisteme dayalı olarak ve iş bölümü yapılarak, belirli prensipler, yöntemler ve araçlar kullanılarak bilgisayar yazılımlarının tasarımı, geliştirilmesi, sınanması ve bakımı konularını ele alan sistematik ve çok disiplinli bir mühendislik dalıdır.

Yazılım mühendisi kimdir?  diyecek olursak cevabımız şöyle olur:

Başta uzay ve savunma teknolojileri, bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerine, yazılım tasarımını hazırlayan, sisteme entegre işlemini gerçekleştiren ve uygulamasını yapan kişidir.

Kimler yazılım mühendisi olmalı? sorusunu ise şöyle cevaplayabiliriz:

Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan, fen ve matematik alanlarına ilgi duyan, bildiklerini başkalarına aktarabilme ve etkileme (ikna) yeteneği olan, sosyal, dikkatli, sabırlı, ekip çalışmasına yatkın, yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen kimseler Yazılım Mühendisliği için ideal kişilerdir.

Yazılım mühendisi genel çalışma koşulları nasıldır ve neler yaparlar? diye yine aklımıza sorular gelebilir, bu noktada konuyu biraz daha açabiliriz:

Genellikle büro ortamında çalışılır. Bununla birlikte, proje ister ve analiz aşamalarında paydaş ziyaretlerinde bulunmaları gerekir ve projelere bağlı olarak yurt içi ve dışı seyahat etmeleri gerekebilir. Çalışırken üst yönetimle, programcılarla ve müşterilerle, yoğun olarak iletişim halindedirler.
Hazırlanacak yazılımlarla ile ilgili olarak müşteri ilişkilerini kurarlar, müşterilerden aldığı bilgiler doğrultusunda analiz yaparlar, yazılım tasarım yapar ve programlarını hazırlarlar. Hazırlanmış programları test eder ve gerekli düzeltmeleri yaparlar. Yazılımı sorunsuz şekilde çalışır hale getirdikten sonra, gerekli durumlarda kullanım yönergesini hazırlayarak, kullanıcıların eğitilmesini sağlarlar ve yazılımın yaşatılması için gerekli işlemleri denetlerler.

Yazılım mühendisleri nerede iş bulabilirler? sorusuna cevabımız da şöyledir:

Yazılım Mühendisleri pek çok alanda iş bulabilmekte veya kendi işlerini az bir sermaye ile kurabilmektedirler. İstihdam sağlayan kuruluşlar arasında başta savunma sanayi, bankacılık, tıp, ulaştırma, perakende, havacılık, oyun, hizmet ve üretim sanayi olmak üzere hemen her türlü kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlar kamu veya özel sektörde yer alabilmekte, yurt içi ve dışında faaliyet gösterebilmektedir. Kendi işini kurmak isteyen öğrencilerimiz daha mezun olmadan çalışmaya başlamakta, önce ev ortamında geliştirdikleri yazılımlarla cep harçlıklarını çıkarmakta, mezuniyet sonrasında da firmalaşarak gelişimlerini sürdürmekte, devletin bu konudaki teşviklerinden yararlanabilmektedirler. Ayrıca yazılım mühendislerine olan küresel gereksinim nedeniyle yurt dışından, özellikle de Avrupa ve Amerikan üniversitelerinden pek çok burs programı bulunmaktadır. Öğrenciler özellikle lisansüstü programlarına burslu olarak kayıt olabilmekte, çeşitli yazılım geliştirme projelerinde çalışarak geçimlerini sağlayabilmektedir. Bu öğrencilerden istekli ve uygun olanlar ise doktora programlarına kaydolarak, akademik hayata adım atmaktadırlar.

Yazılım mühendislerinin çalışacakları sektörler’i de şöylece sıralayabiliriz:

Yazılım mühendisi, içinde yazılım yapılması gereken her sektörde çalışabilir.  Bunlardan bazıları şöyledir: Bankacılık, oyun, e-devlet, elektronik savaş ve savunma sistemleri, sinyal işleme, sağlık bilgi sistemleri, robotik ve yapay-zekâ.

Son olarak bir de kafaları çok karıştıran bir konu olan yazılım mühendisliği ile bilgisayar mühendisliği arasındaki farkı açmak istiyoruz:

Bu iki mühendislik dalı arasındaki ortak yanlar çok fazla olmakla beraber, ana fark şu şekilde izah edilebilir: Bilgisayar mühendisliği daha çok donanımın kendisini kontrol eden yazılımların tasarımı ve geliştirilmesine vurgu yaparken, yazılım mühendisliği ise çoğunlukla uygulama yazılımlarının tasarımı, geliştirilmesi, kurulması ve yaşatılması ile ilgilenir.

Kaynakça: http://se.ieu.edu.tr/tr/sss