27 Kasım 2022 / 3 Cemaziyel Evvel 1444

085. Afet Bilinci

Manevi Afetler

Huzurlu, mutlu, afiyet üzere sağlıklı, verimli ve uzun bir ömür, arzu edilen bir nimettir. Bu…

Dünya Hâli

Dünyanın bin bir türlü hâli vardır derler. Doğrudur. Fakat insanlığın bu tecrübesini hayat düsturu edinmek…

Sen de Bir Hayata Dokun…

İlk yardımın tanımı TDK’ de kaza, hastalık, yangın, deprem vb. tehlikeli ve ani durumlarda hasta/yaralıya…